Październik 14, 2021 Category : Komunikaty
Zdjęcie do newsa Ò najich ksążkach w Kùlturownie

Ò najich ksążkach w Kùlturownie

Òd zôczątkù rujana Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie wespół z redakcją gazétë „Kurier Bytowski” prowadzy nowi kaszëbskòjãzëkòwi pòrtal. Je òn w całoscë namieniony kaszëbsczi kùlturze, a westrzód wiadłów wiele je infòrmacjów z najégò Mùzeùm. Wôrt zazerac na KÙLTUROWNIÃ i wiedzec, cëż je czëc w naji lëteraturze, mùzyce, westrzód żłobiarzów, malarzów i mùzeòwników.

Rôczimë òsoblëwie do czëtaniô ò pòdjimiznach MKPPiM, m.jin. ò wëdôwónëch przez naju pùblikacjach: ksążce ò Apòsztole Pòmòrzô z Bamberga (https://kurierbytowski.com.pl/artykul/ksazka-misjonarzu/1228196) i 11. zsziwkù „Zymkù” (https://kurierbytowski.com.pl/artykul/na-wdr-nlepi-11/1227686).

 

Mal. R. Kùcharsczi