Kwiecień 20, 2021 Category : Konferencje i seminaria
Zdjęcie do newsa O Książnicy podczas konferencji naukowej.

O Książnicy podczas konferencji naukowej.

14-16 kwietnia 2021 r. miała miejsce konferencja naukowa online: Gdańskie i pomorskie muzealnictwo oraz historiografia po 1945 r. zorganizowana przez Miasto Gdańsk, Muzeum Gdańska oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Udział w niej wzięli także pracownicy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Michał Hinc i Adam Lubocki, autorzy wystąpienia pt. Książnica profesora Gerarda Labudy w Wejherowie jako muzealny ośrodek badań naukowych.

Pierwszy z wymienionych prelegentów opowiedział o funkcji i celach Książnicy, nowego obiektu na mapie kulturalnej Kaszub, Pomorza. Podkreślił znaczenie wyjątkowej wystawy głównej mówiącej o losach jej patrona, a także o dziejach Kaszubów, głównym dziele i polu naukowych zainteresowań wybitnego mediewisty. Omówił także specyfikę dostępnego dla badaczy zasobu dokumentacyjnego – Archiwum prof. Gerarda Labudy.

Adam Lubocki z kolei scharakteryzował księgozbiór G. Labudy znajdujący się w Książnicy, ukazując główne zakresy tematyczne i najważniejsze pola badawcze na których skupia się ta część spuścizny Kaszuby w Poznaniu. Celem tego było pokazanie wartości tych materiałów z perspektywy badaczy chcących skorzystać ze zgromadzonych zasobów. Prelegent przedstawił również obecne i planowane inicjatywy naukowe prowadzone przez pracowników MPiMK-P związanych z Książnicą.  

To i pozostałe wystąpienia prelegentów reprezentujących pomorskie muzea wkrótce będzie można obejrzeć w Internecie. Organizator przewidział także publikację pokonferencyjną w formie monografii książkowej, na którą mają się złożyć artykuły powstałe na bazie wystąpień kilkudziesięciu uczestników konferencji.

 

Oprac. M. H., A. L.