Kwiecień 17, 2019 Category : Wydawnictwa

Najnowsza publikacja z Muzeum Wejherowo. Oswoić śmierć

Nakładem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej oraz wydawnictwa PWN, ukazała się publikacja Aleksandry Kurowskiej- Susdorf ,,Oswoić śmierć. Edukacyjny potencjał kaszubskich rytuałów pogrzebowych’’. Publikacja ta jest pokłosiem pracy doktorskiej autorki pod tytułem ,,Miejsce śmierci w ponowoczesnym życiu a edukacyjny potencjał kaszubskich rytuałów okołopogrzebowych’’, nagrodzonej przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Stanowi próbę opisu i utrwalenia kaszubskich rytuałów funeralnych, a jednocześnie zmusza do refleksji nad przemijaniem oraz nad tym, w jaki sposób można wykorzystać sytuację graniczną do celów edukacyjnych.

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu m.in. Powiatu Wejherowskiego.

Jest to siódma publikacja, jaka ukazała się z logo Muzeum w bieżącym roku. Do tej pory wyszły:

 

  1. Piotr Schmandt, Tomasz Mering , O Muzeum w Wejherowie snuta komiksem opowieść (2018)
  2. Piotr Schmandt, Zdarzyło się na Kaszubach. Z muzealnej prasy (2018)
  3. Literatura a polityka, red. Grażyna Polak- Grydziuszko, wydana z Akademią Pomorską w Słupsku (2018)
  4. płyta zespołu Kaszubki z Chwaszczyna Nasz swiata dzél, wydana wspólnie z SOLITON-em (2018)
  5. Anna Łajming, Kindheit Erinnerungen Teil 1, wydana z Instytutem Kaszubskim (2018)
  6. Ludmiła Mòdzelewskô, Miłota ùkrziżowónô. Rozmiszlania nad krziżewą drogą Jezësa (2019)