Maj 22, 2020 Category : Komunikaty
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 9/2020. Palma i porcelana…

Muzealne smaczki 9/2020. Palma i porcelana…

Mùzealné smaczczi 9/2020. Palma a pòrcelana…

Co Wejrowò mô wëspólnégò z palmą, jakô rosce przed pałacã – sedzbą najégò mùzeùm? Są tczi, co mëszlą, że je òna céchã tegò, że na kùlturzë, òsoblëwie ti kaszëbsczi, 'kòkòsë' sã zarôbiô…

Tak na pòwôżno na palma je pamiątką historie familie, jakô  na przełómienim XVIII a XIX stolata nen pałac wëbùdowa, w XIX stolatim gò rozbùdowa, a w 1945 rokù mùsza òstawic. Jidze tuwò ò rodzëznã von Keyserlingk, jakô sztãplowa sã erbã, w jaczi widzec je palmã. No erbòwé drzéwiã mòże nalezc bënë pałacu m.jin. na stôrim kòminkù, piéckù czë téż talérzu z pòł. XIX stolata, chtëren nadzwëk chronimë – kò baro mało taczich statków pò von Keyserligkach nama òstało.

Chtëż bë chcôł co wicy dowiedzec sã ò nym rzôdczich zabëtkù a kòl tegò téż pòznac historiã eùropejsczi pòrcelanë, rôczimë do przeczëtaniô artiklu Benitë Grzenkòwicz-Ropelë na naju internétowi starnie.

rd

Muzealne smaczki 9/2020. Palma i porcelana…

Co wspólnego ma Wejherowo z palmą, która rośnie przed pałacem – siedzibą naszego muzeum? Niektórzy sądzą, że jest ona symbolem tego, że na kulturze, osobliwie tej kaszubskiej, 'kokosy' można zarobić…

A tak na poważnie to palma ta jest pamiątką historii familii, która na przełomie XVIII i XIX wieku pałac wybudowała, w połowie XIX wieku rozbudowała, a w 1945 roku musiała opuścić. Chodzi tu o rodzinę von Keyserlingk, która pieczętowała się herbem, na którym widnieje palma. To herbowe drzewo można znaleźć w środku pałacu, m.in. na starym kominku, piecu czy też na talerzu z poł. XIX wieku, który pieczołowicie przechowujemy, gdyż bardzo mało takich naczyń po von Keyserlingkach się zachowało.

Ci, którzy chcieliby czegoś więcej dowiedzieć się o tym rzadkim zabytku a także poznać historię europejskiej porcelany, zapraszamy do przeczytania artykułu Benity Grzenkowicz-Ropeli na naszej internetowej stronie.

rd

Pliki do pobrania