Grudzień 15, 2020 Category : Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 32/2020. Przyjaźń zaklęta w rzeźbie

Muzealne smaczki 32/2020. Przyjaźń zaklęta w rzeźbie

Mùzealné smaczczi 32/2020. Drëszba zaklãtô w żłobinie

 

Żłobina towarzi człowiekowi òd nôdawniszich czasów. Dlô niejedëch je téż merkã przëjacelstwa a wdzãcznoscë. Prawie tak bëło z Izajaszã Rzepą, méstrã dłóta. Czãsto òfiarowiwôł òn swòje dokazë drëchama. Żłobiôrz z Rédë je szerok znóny ze swòjich farwnëch ptôszków, jaczé dzysô są prôwdzëwim smaczkã dlô znajarzów. Òkróm òddôwaniô snôżotë faùnë a florë, Izajôsz Rzepa miôł starã w zamkłoscë kùmë retac òbrazë dżinącëch zajmów a warków. Jedna z taczich złobinów, jakno dokôz ùznaniô a twórczi drëszbë, trafia do Gerata Labùdë. Je to karszny kaszëbsczi rëbôk z wiosłã wëkònóny w 1975 rokù.

Jesz wicy taczich hewò smaczków mòże wëszëkac w najim Mùzeùm – do cze sertno rôczimë!

mk

 

 

Muzealne smaczki 32/2020. Przyjaźń zaklęta w rzeźbie

 

Rzeźba towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów. Dla wielu jest symbolem przyjaźni
i wdzięczności. Tak właśnie było z Izajaszem Rzepą, mistrzem dłuta. Często ofiarowywał on swoje dzieła przyjaciołom. Rzeźbiarz z Redy jest znany zwłaszcza ze swoich kolorowych ptaszków, które są dzisiaj prawdziwą gratką dla kolekcjonerów. Prócz oddawania piękna fauny i flory, Izajasz Rzepa starał się chronić w rzeźbie obrazy ginących zajęć i zawodów. Jedną z tego typu rzeźb, w dowód uznania i twórczej przyjaźni, otrzymał Gerard Labuda. Jest to silny kaszubski rybak z wiosłem wykonany w 1975 roku.

Więcej takich smaczków można znaleźć w naszym Muzeum – do czego serdecznie zapraszamy!

mk