Grudzień 07, 2020 Category : Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 31/2020. 20 lat minęło…

Mùzealné smaczczi 31/2020. 20 lat minãło…

Jo, jo, pò prôwdze wnetka mdzemë mòglë spiéwac, 20 lat minãło, jistno jak jeden dzéń. Kò to ju 24 strëmiannika 2021 r. swòjã 20. roczëznã mdze fejrowôł ZYMK. Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich òd samégò zôczątkù sparłączëło swòjã stegnã z Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi. Bez wszëtczé lata jegò jistnieniégò òstało tuwò dónëch do smarë skòpicą dokazów. To téż tuwò wiele z Naszińców miało gwôsną pierwszëznã. Pòzwa te karna pòchôdô òd cządu roku – zymkù (pò  pòlskù ‘wiosny’), a jistno jak zymk w nôtërze, Zymkòwcë halelë do swiata rodny lëteraturë kąsk swiéżégò lëftu.

A terô tãgódka… Jaczégò zsziwkù felëje na animacje? Kaszëbsczé ptôszczi òpòcyszkù dôwają téż wiadã, co ZYMK dostónie dôrënk na gebùrstach – a mdze to 11 zsziwk!

Sertno rôczimë do pisaniô do ZYMK-ù!

mk

 

 

Muzealne smaczki 31/2020. 20 lat minęło…

Tak, tak, doprawdy niebawem będziemy mogli śpiewać, 20 lat minęło, jak jeden dzień. Bowiem to już 24 marca 2021 r. swoje 20 urodziny będzie świętował „ZYMK. Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich”, który od samego początku złączył swoje losy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Przez wszystkie lata istnienia pisma grupy literackiej, opublikowano tutaj wiele dzieł literackich. To również w „Zymku..” wielu kaszubskich twórców stawiało pierwsze kroki. Nazwa grupy pochodzi od pory roku – zymku – ‘wiosny’, i tak jak wiosna w naturze, Zymkowcy wnieśli do świata ojczystej literatury powiew świeżości.

A teraz zagadka bez nagrody… Którego numeru ZYMK-u brakuje w animacji? Ptaszki na Kaszubach nieśmiało ćwierkają też, że ZYMK dostanie urodzinowy prezent – 11 wydanie!

Serdecznie zapraszamy do pisania do ZYMKu!

mk