Październik 27, 2020 Category : Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 27/2020. Wiele to przińdze?

Muzealne smaczki 27/2020. Wiele to przińdze?

Mùzealné smaczczi 27/2020. Wiele to przińdze?

Wiele to przińdze? – hewò tak gôdają Kaszëbi, jak co kùpiają. Le wiedzec je, że czasã bez bëlnégò ksãgòwégò jinteresa nie jidą. Mało znónym faktã z żëcégò profesora Gerata Labùdë je jegò robòta jakno ksãgòwégò òbczas II swiatowi wòjnë. Pamiątką pò nym czasu je rechòwnica, jaką mòże òbôczëc na wëstôwkù dedikòwónym nemù ùczałémù historikòwi w Ksążnicë – dzélu najégò Mùzeùm.

mk

 

Muzealne smaczki 27/2020. Wiele to przińdze?

Wiele to przińdze? – tak właśnie mówią Kaszubi, gdy coś kupują. Wiadomo jednak, że czasem bez dobrego księgowego interesy nie idą. Mało znanym faktem z życia profesora Gerarda Labudy jest jego praca w charakterze księgowego w czasie II wojny światowej. Pamiątką po tamtym czasie jest liczydło, które zobaczyć można na wystawie dedykowanej temuż historykowi w Książnicy – części naszego Muzeum.

mk