Styczeń 15, 2021 Category : Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 2/2021. Nagrodzony…

Muzealne smaczki 2/2021. Nagrodzony…

 Mùzealné smaczczi 2/2021. Nôdgrodnik…

Profesór Gerat Labùda w swòjim żëcym dobéł w rémanta nôdgrodów. Wiele z nich bëło achtniãcym jegò ùczałi robòtë, jiné dostôł prosto za to kògùm béł. Westrzód wëapartnieniów wôrt pòdsztrichnąc Òficersczi a Kawalersczi Krziż Òdrodzeniô Pòlsczi, Òrder Biôłégò Òrzła abò téż nôdgrodã miona J. G. Herdera. W rzmie òdznaczeniów, wëapartnieniów a dokazów profesór achtniwôł òsoblëwie I. môl na Tôrgach Ksążczi Cossterina, jaczi dobéł za „Historię Kaszubów” – dokôz żëcô, jak bùszno gôdiwôł – w 2007 rokù. Prof. Labùda béł téż laùreatã nôwôżniészi kaszëbsczi nôdgrodë – Medalu Stolema.

Wicy ò dokazach profesora, a téż nim samim mòże sã wëwiedzec w Ksążnicë jegò miona – dzélu najégò Mùzeùm – do cze sertno rôczimë.

mk

 

Muzealne smaczki 2/2021. Nagrodzony…

Profesor Gerard Labuda w swoim życiu zdobył wiele nagród. Wiele z nich było wyrazem docenienia jego dorobku naukowego, inne zaś otrzymał za to kim był. Wśród wyróżnień warto wymienić: Oficerski i Kawalerski Krzyż Odrodzenia Polski, Order Orła Białego czy też nagrodę im. J. G. Herdera. W ogromie odznaczeń, wyróżnień i dzieł profesor cenił sobie w sposób szczególny I. nagrodę na Targach Książki Cossterina, którą zdobył za „Historię Kaszubów” – dzieło życia, jak z dumą mawiał.

W 2007 roku prof. Labuda był też laureatem kaszubskiego Nobla – Medalu Stolema.

Więcej o dziełach profesora, jak też o nim samym można się dowiedzieć w Książnicy jego imienia – dziale naszego Muzeum.

mk