Lipiec 28, 2020 Category : Komunikaty
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 20/2020. "Wielka" przeprowadzka

Muzealne smaczki 20/2020. "Wielka" przeprowadzka

Mùzealné smaczczi 20/2020. "Wiôldżé" przecygnienié

Lech Bądkòwsczi – pòlsczi a kaszëbsczi pisôrz, gazétnik, pùblicysta, spòlëznowi a kùlturowi dzejôrz, zwóny òjcã pòlsczi samòrządnotë. Wòjnowi arkùn a téż chãc biôtkòwaniô ò wòlnotã dlô tatczëznë zaprowadzył gò bez Francëjã a Norwegiã na Britijsczé Òstrowë. Tam hewò, w 1945 r., òsta dónô do smarë jegò "Pomorska myśl polityczna". Pò zakóńczenim wòjnë, w 1946 r., przëszedł nazôd do Pòlsczi, a zamieszkôł w Gdinie. Z Wiôldżi Britanie przëwiózł z sobą (leno a jaż) kùfer z nôdpisã 'Związek Pomorski'.

Kùfer, jak téż wiele jinëch pamiątków pò Lechù Bądkòwsczim, mòże òbôczëc w najim Mùzeùm – do cze sertno zachãcywómë!

mk

 

Muzealne smaczki 20/2020. "Wielka" przeprowadzka

Lech Bądkowski – polski i kaszubski pisarz, dziennikarz, publicysta, działacz społeczny i kulturalny, zwany ojcem polskiej samorządności. Wojenna zawierucha i chęć walki o wolność ojczyzny zawiodły go poprzez Francję i Norwegię na Wyspy Brytyjskie. Tam też w 1945 r. ukazała się drukiem jego "Pomorska myśl polityczna". Po zakończeniu wojny, w 1946 r., wrócił do Polski, osiadając w Gdyni. Z Wielkiej Brytanii przywiózł ze sobą (tylko i aż) kufer z inskrypcją 'Związek Pomorski'.

Walizkę, jak i wiele innych pamiątek po Lechu Bądkowskim, można zobaczyć w naszym Muzeum – do czego serdecznie zachęcamy!

mk