Lipiec 07, 2020 Category : Komunikaty
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 17/2020. Kosztuje tylko złotówkę!

Muzealne smaczki 17/2020. Kosztuje tylko złotówkę!

Mùzealné smaczczi 17/2020. Kòsztô le złotégò!

 

Cządnik "Kaszëbë" ùkazywôł sã w latach 1957–61 co dwie niedzele. Jegò przédnym redaktorã béł Tadeùsz Bòlduan. Gazéta, jakno pismiono Kaszëbsczégò Zrzeszeniô, pòdjima wielné témiznë sparłączoné z Kaszëbama i Pòmòrzim. W "Kaszëbach" pùblikòwelë m.jin.  Jón Trepczik, Antón Pieper, Jón Rompsczi, Bernat Zëchta, Jón Piépka. Tekstë pisóné bëłë pò pòlskù jak téż pò kaszëbskù. Pò dwùch latach òd zawieszeniô negò pismiona, Zrzeszenié zacza wëdawac "Biuletin ZK-P". W 1969 r. pismiono KPZ dosta nową pòzwã – "Pomerania".

Z wszëtczima numrama "Kaszëb", "Biuletinu" a "Pomeranii" mòże zapòznac sã w najim Mùzeùm.

mk

 

Muzealne smaczki 17/2020. Kosztuje tylko złotówkę!

Dwutygodnik "Kaszëbë" ukazywał się w latach 1957–61. Jego redaktorem naczelnym był Tadeusz Bolduan. Gazeta, jako organ Zrzeszenia Kaszubskiego podejmowała wiele tematów związanych z Kaszubami i Pomorzem. Na łamach "Kaszëb" publikowali m.in. Jan Trepczyk, Antoni Pieper, Jan Rompski, Bernard Sychta i Jan Piepka. Teksty drukowano zarówno po polsku, jak i po kaszubsku. Po dwóch latach od zawieszenia pisma Zrzeszenie rozpoczęło wydawanie "Biuletynu ZKP". W 1969 r. pismo ZKP otrzymało nową nazwę – "Pomerania".

Z wszystkimi numerami "Kaszëb", "Biuletynu" i "Pomeranii" można zapoznać się w naszym Muzeum.

mk