Czerwiec 25, 2020 Category : Komunikaty

Muzealne smaczki 15/2020. Figle jeszcze raz…

Mùzealné smaczczi 15/2020. Figle jesz rôz…

Hewò prezeńtëjemë, do "pòszmakaniô", czile starnów 3 wëdaniô Figlów gniéżdżewsczich gbùrów. No wëdanié "òbònioné" je pësznyma malënkama Joanë Grudnik a platką, na chtërny ùczëjemë 15 sztëk figlów czëtónëch bez Tomasza Fópkã. Wëdôwcama są Mùzeùm w Wejrowie i Mùzeùm w Pùckù a dobrzińcą Òstrzódk Kùlturë, Spòrtu a Turisticzi w Gminie Pùck.

Bôczlëwie zdrzijta na nają jinternetową starnã – kò ju w lëpińcu dómë Wami znac, zarô jak le Figle wińdą spòd smarë!

rd

 

Muzealne smaczki 15/2020. Figle jeszcze raz…

Oto prezentujemy, do "posamkowania", kilka stron 3 wydania Figlów gniéżdżewsczich gbùrów. Wydanie to "okraszone" jest pięknymi ilustracjami Joanny Grudnik oraz płytą, na której usłyszymy 15 figli czytanych przez Tomasza Fopkego. Wydawcami są Muzeum w Wejherowie i Muzeum w Pucku a dobrodziejem Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.

Uważnie obserwujcie naszą internetową stronę – już w lipcu damy Wam znać, gdy tylko Figle zostaną wydrukowane!

rd