Styczeń 08, 2021 Category : Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 1/2021. Kaszubski poliglota

Mùzealné smaczczi 1/2021. Kaszëbsczi poliglota

Ja mówię dobrze tylko po kaszubsku, to jest moja matryca językowa – tak hewò gôdiwôł ò sobie profesór Gerat Labùda. Wierã kaszëbizna bëła jegò pierszim jãzëkã, jaczi czuł òd malinkòscë. Pózdni naùcził sã pòlsczégò a niemiecczégò, jesz pózdni łacëznë, stôri greczëznë, hebrajsczégò… Robòta ùczałégò wëmôga òd człowieka wcyg wicy a wicy. Tak téż do kùńca zëcô profesor pòznôł skòpicą jãzëków – jiże wicy 20! A bëłë to, òkróm ju wspòmninëch, m.jin.:  francësczi, italsczi, czesczi, słowacczi, chorwacczi, stôrocerkewny, szwédzczi, norwesczi, duńsczi, islandczi…

Sertno rôczimë do zapòznaniô z wielejãzëkòwim zbiérã ksążk prof. Labùdë w Ksążnicë jegò miona – dzélu najégò Mùzeùm.

mk

 

 

Muzealne smaczki 1/2021. Kaszubski poliglota

Ja mówię dobrze tylko po kaszubsku, to jest moja matryca językowa – tak mawiał o sobie profesor Gerard Labuda. Z pewnością to właśnie język kaszubski był jego pierwszym językiem, który słyszał od maleńkości. Z czasem nauczył się także polskiego i niemieckiego, później zaś łaciny, starogreckiego i hebrajskiego… Praca naukowca wciąż wymagała od człowieka więcej i więcej. I tak profesor do końca życia opanował bardzo wiele języków – ponad 20! A były to, poza już wymienionymi, m.in.: francuski, włoski, czeski, słowacki, chorwacki, starocerkiewny, szwedzki, norweski, duński, islandzki…

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z wielojęzykowym księgozbiorem prof. Labudy w Książnicy jego imienia – dziale naszego Muzeum.

mk