Styczeń 10, 2019 Category : Edukacja

Małe Miasto Wejherowo. Nauka dorosłości

„Małe Miasto” to program edukacyjny realizowany przez Fundację BGK, skierowany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

Przez 5 dni dzieci mają możliwość wcielenia się w role dorosłych: pracują, zarabiają, oszczędzają i wydają pieniądze. Poprzez zabawę i działanie poznają wartość pieniądza, uczą się zarządzania własnym budżetem, a także tego, jak funkcjonuje gospodarka.

Dzieci – mieszkańcy „Małego Miasta” uczestniczą w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez lokalnych przedsiębiorców. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach, pod okiem doświadczonych fachowców-nauczycieli, uczą się różnych zawodów i ich tajników. Za wykonaną pracę otrzymują wynagrodzenie wypłacane w Walucie Małego Miasta. Swoją wypłatę mogą pomnożyć na lokacie w Banku lub wydać w Sklepie Marzeń.

W „Małym Mieście” działa również Małomiasteczkowy Urząd Skarbowy. Dzieci codziennie odprowadzają do niego podatki, które – tak samo jak w dorosłym świecie - przyczyniają się do zmiany publicznej przestrzeni miasta, w którym gości „Małe Miasto”. Zebrane podatki przeznaczane są na realizację wybranego przez dzieci projektu.

 

„Małe Miasto” to program edukacyjny stworzony i dofinansowany przez Fundację BGK.

 

Jesteśmy Fundacją, której jedynym fundatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Założoną w 2004 roku z okazji 80 rocznicy powstania Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundacja wspiera inicjatywy w trzech obszarach: edukacji finansowej, budowania postaw obywatelskich i patriotycznych oraz aktywizowania i wspierania obywateli.

W swoich działaniach docieramy do dzieci i młodzieży, które mają utrudniony dostęp do edukacji, nauki i kultury. Promujemy aktywność obywatelską poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia oraz działań dla dobra wspólnego. Dostrzegamy osoby w wieku 50 plus prowadząc działania zapobiegające ich wykluczeniu społecznemu.

Inicjatywy Fundacji dedykowane są społecznościom lokalnym. Wspierają szerzenie solidarności międzypokoleniowej, wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii.

 

 

„Małe Miasto” gościło w 2017 roku w Nowym Targu, a w 2018 r. w Łowiczu i Zakopanym. Dzięki temu dzieci miały okazję bawić się i uczyć, czym jest pieniądz, jaka jest jego wartość i w jaki sposób nim zarządzać.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.