Maj 31, 2022 Category : Konferencje i seminaria
Zdjęcie do newsa Kaszubi w PRL. Muzeum reprezentowane podczas konferencji.

Kaszubi w PRL. Muzeum reprezentowane podczas konferencji.

 

W dniach 16-17 maja 2022 r. odbyła się konferencja naukowa „Kaszubi w PRL. PRL wobec Kaszubów”. Zorganizowana została przez Instytut Kaszubski w Gdańsku i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, w którego siedzibie miały też miejsce obrady. Jednym ze współorganizatorów wydarzenia było również Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Konferencja koncentrowała się wokół takich tematów jak: pamięć o przeszłości, kontakty Kaszubów z władzą, kultura, religia, gospodarka i historia społeczna.

Wśród licznych wystąpień referaty wygłosiło czterech pracowników Muzeum. Dyrektor, dr Tomasz Fopke przybliżył temat kaszubskojęzycznych wydawnictw muzycznych z prezentacją wybranych wydawnictw. Na przykładach omówił wady i zalety tych ostatnich pod kątem językowym i muzycznym. Dr Michał Hinc opowiedział o świadczeniach rzeczowych wsi kaszubskiej po II wojnie światowej. Ukazał przyczyny, przebieg i metody ściągania tych świadczeń,dowodząc ich uciążliwości dla miejscowych chłopów. Mgr Adam Lubocki skupił się na ciekawym i nowatorskim zagadnieniu pomocy mieszkańców Kaszub i Pomorza dla Węgier podczas mającego tam w 1956 roku powstania. Wskazał, jak ofiarność ludności opisywała pomorska prasa, zarysował tez kierunek badań archiwalnych. Mgr Mateusz Szuba przedstawił zagadnienie, w jaki sposób w czasopiśmie „Kaszëbë” opisywane było średniowieczne Pomorze Wschodnie. Wskazał najważniejszych autorów i podejmowaną przez nich tematykę, a także skonfrontował materiały prasowe ze współczesnym stanem wiedzy naukowej.

Referaty naszych pracowników spotkały się z zainteresowaniem i wzbudziły owocną dyskusję. Na koniec obrad ze strony przedstawicieli Muzeum pojawiły się również propozycje dalszych badań i tematów kolejnych konferencji.

Obradom konferencji towarzyszyła wystawa planszowa „Felix Cassubia”,która powstała z inicjatywy senatora Kazimierza Kleiny i jednym z jej współorganizatorów i wykonawców było Muzeum.

Msz

Fot. Tomasz Fopke, AL