Luty 25, 2022 Category : Wystawy
Zdjęcie do newsa Barwny świat Corriny Kidoń. Zapraszamy!

Barwny świat Corriny Kidoń. Zapraszamy!

Starosta Wejherowski dr Gabriela Lisius oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zachęcają do zwiedzania wystawy malarstwa i grafiki pt. „Buntspiel” autorstwa Corinny Kidoń.

Malarstwo Corinny Kidoń epatuje kolorem i energią. Trudno zaklasyfikować i jednoznacznie określić styl malarski artystki, który nastawiony jest na ciągłą progresywność, eksperyment oraz zabawę kolorem i formą. W jej twórczości można zauważyć fascynację secesją wiedeńską, oraz sztuką szeroko pojmowanej awangardy XX wieku (ekspresjonizm niemiecki, grupa „Der Blaue Reiter”). Artystka czerpie także inspiracje z pozaeuropejskiej sztuki etnicznej.

W swoich kompozycjach autorka lubi operować płynną linią i zestawiać ją z prostymi, skubizowanymi formami. Jej sztukę można zdefiniować również jako poszukiwanie strukturalności natury. Unika także symetrii, regularności prostych linii co powoduje, że jej prace są pełne ekspresji i dynamizmu. Często – kolor, kształt, linia uwalniają się od realnej treści. Corinna Kidoń, sama określa swoją twórczość autorskim, przez siebie wymyślonym pojęciem „Buntspiel” – co w dowolnym tłumaczeniu można sparafrazować jako – zabawę kolorem i formą. Artystka często umieszcza na swoich obrazach cytaty poezji m in. Johanna Wolfganga Goethego, Friedricha Schillera, które nie tylko odnoszą się do strony semiotycznej, ale również symbolicznej i estetycznej. Układ tekstu, liter jest elementem wzbogacającym i dynamizującym kompozycję. Cytaty są próbą syntezy poezji z malarstwem.

Zapraszamy Państwa do barwnego świata, „mikrokosmosu” Corriny Kidoń. Wystawa czynna jest do 14 czerwca 2022, w muzealnym budynku Książnicy Gerarda Labudy, przy ul. Zamkowej 2.

Honorowy patronat nad wystawą objęła konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper.

 

Tekst: Benita Grzenkowicz-Ropela.