Luty 26, 2019 Category : Aktualności

Najnowsza oferta edukacji historycznej w Muzeum! Polecamy!

Edukacja historyczna w Muzeum

 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej serdecznie zaprasza na lekcje muzealne prowadzone przez historyków, znawców historii regionalnej. Lekcje w formie wykładów skierowane są przede wszystkim do uczniów starszych klas szkół podstawowych, szkół średnich i studentów.

 

1. Kaszubski ruch regionalny – lekcja prowadzona przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej o. w Gdańsku Sławomira Formellę.

Język: polski lub kaszubski.

Czas trwania: 45 min.

Cele: – ogólne zapoznanie uczniów ze statutowymi zadaniami IPN,

– spopularyzowanie zagadnień związanych z zawartością zasobu archiwalnego IPN oraz ogólne zapoznanie słuchaczy ze specyfiką działalności aparatu bezpieczeństwa PRL,

– zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi aspektami dziejów kaszubskiego ruchu regionalnego w latach 1945–1990 znajdującymi odzwierciedlenie w materiałach archiwalnych zgromadzonych w IPN.

 

2. Wizyta Jana Pawła II w Trójmieście w czerwcu 1987 r. i jej znaczenie dla Polski i Pomorza – lekcja prowadzona przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej o. w Gdańsku Sławomira Formellę.

Język: polski lub kaszubski.

Czas trwania: 45 min.

Cele: – ogólne zapoznanie uczniów z sytuacją w PRL w latach 80. XX w.,

– przedstawienie przygotowań do wizyty papieża w Trójmieście oraz jej przebiegu,

– spopularyzowanie zasobu archiwalnego IPN oraz ogólne zapoznanie ich z materiałami archiwalnymi SB.

 

3. Kaszubi. Bohaterowie Niepodległej – lekcje prowadzone przez pracownika Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie dra Michała Hinca.

Język: polski

Czas trwania: 45 min.

Do wyboru następujące postaci:

– Antoni Abraham 1869–1923

Cele: – ogólne zapoznanie uczniów z sytuacją na Kaszubach na przełomie XIX i XX wieku,

– przedstawienie życia i działalności publicznej Antoniego Abrahama zwłaszcza w kontekście jego starań na rzecz włączenia Kaszub do Polski.

Franciszek Kręcki (1883–1940)

Cel: – przedstawienie losów Franciszka Kręckiego, przywódcy Organizacji Wojskowej Pomorza.

– Aleksander Majkowski (1876–1938)

Cel: – przedstawienie czasów i działalności społecznej i politycznej Aleksandra Majkowskiego.

– Jan Karnowski (1886–1939)

Cel: – przedstawienie czasów i działalności społecznej i politycznej Jana Karnowskiego.

– Józef Wrycza (1884–1961)

Cel: – przedstawienie czasów i działalności społecznej i politycznej księdza Józefa Wryczy.

 

4. Kaszubi w II RP (1920–1939) – lekcja prowadzona przez pracownika Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie dra Michała Hinca.

Język: polski

Czas trwania: 45 min.

Cele: – przedstawienie sytuacji społecznej, gospodarczej Kaszubów w okresie międzywojennym.

 

5. Wojna na Kaszubach (1939–1945) – lekcja prowadzona przez pracownika Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie dra Michała Hinca.

Język: polski

Czas trwania: 45 min.

Cele: – przedstawienie sytuacji Kaszubów na Pomorzu w okresie II wojny światowej. Poruszone zostaną takie aspekty jak eksterminacja, polityka narodowościowa okupanta, konspiracja pomorska.

 

6. „Klęska wyzwolenia”. Rok 1945 na Kaszubach – lekcja prowadzona przez pracownika Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie dra Michała Hinca.

Język: polski

Czas trwania: 45 min.

Cele: – omówienie powojennej traumy Kaszubów wynikającej z działalności Armii Czerwonej, konsekwencji polityki narodowościowej okupanta, powszechnej biedy i dynamicznych przekształceń politycznych i społecznych.

 

 

Lekcje odbywają się w siedzibie MPiMK-P w Wejherowie ul. Zamkowa 2a. Grupy prosimy zgłaszać na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty mailem rd@muzeum.wejherowo.pl, lub telefonicznie: 58 736 18 21 wew. 21. Cena lekcji: 50 zł