Lipiec 25, 2019 Category : Benefisy, spotkania okolicznościowe
Zdjęcie do newsa Lëteracczé Zéńdzenié w Łubianie. Relacjô Felicje Bôska-Bòrzëszkòwsczi

Lëteracczé Zéńdzenié w Łubianie. Relacjô Felicje Bôska-Bòrzëszkòwsczi

Relacjô z pòtkaniô na Lëteracczim Zéńdzenim w ògardze w Łubianie, 13 lëpińca 2019 r.

1/ Pòwitanié, przedstawienié bëtników (dlô pòznaniô sã ). Westrzód pòzebrónëch bëlë:

. lëteracë

. lëdowi artiscë

. dzecë, młodzëzna, starszi (niejedny z rodzënama), absolwencë KLO Brusë

. westrzód bëtników bëlë Kaszëbi, Kòcewiôcë, Bòrowiôcë

. przëjechelë z: Czëczków, Czerska, Stôri Cziszewë, Chwaszczëna, Dretinia, Kòscérznë, Rokòcëna, Slëwiczków, Chòniców, Kònarzënów, Przedkòwa, Brusów, Gduńska, Kòrnégò, Lëpińców, Wejrowa, Łubianë, Lëpùsza

. jich warczi (króm swòji pasji): szkólny, gazétnicë, lesny, ekònomiscë, przedsãbiorcë, marinarze

- na lëstã zapisałë sã 33 òsobë (+ 3 malinczich dzôtków)

2/ Kôrbiónka i òbezdrzenié kroniczi, òdjimków z ùszłëch pòtkaniów.

3/ Òbezdrzenié wëstôwkù lëdowëch artistów i wësłëchanié òpòwiesców ò jich ùróbkù (Regina Białk z Kòscérznë, Jirena i Mark Zagórscë z Rokòcëna, Riszard Rosławsczi z Stôri Cziszewë, Karolëna Bòber z Lëpùsza). Wszëtczi bëtnicë dostelë òd nich pò malinczim włôsny robòtë kwiôtkù i czestowelë sã Karolënë chlebã)

4/ Tekstë prezentowelë:.

a/ Włôsné (napisóné na łubiańsczé zéńdzenié):

- Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch

- Kazmiérz Żarsczi – włôsné i tłomaczoné z rusczégò jãzëka

- Halina Wreza

- Karolëna Keler

- Katarzëna Główczewskô

- Wòjcech Mëszk

b/ Włôsné, ale napisóné chùtni i niejedné z nich pùblikòwóné:

- Tómk Fópka

- Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô

- Ana Glëszczińskô

- Anielka Makùrôt

c/ Ò swòjich zajmach òpòwiôdelë i kôrbilë ò tim z bëtnikama:

- Joana Gil-Slebòda – ò dzejanim na dretińsczi zemi, warkòwniach w Dodomù Pòlsczim Zakrzewie

- Éwa Lachòwskô-Żarskô – ò dokazach swòjégò chłopa i tłomaczenkach na pòlsczi z rusczégò jãzëka

- Janina Kòsedowskô – ò robòce w parce KPZ w Chònicach, teatralëch dzejaniach

- Bògùmiła Cyrockô – ò robòce w „Pòmeranii”, sparłãczonyma z nią lëdzach

- Pioter Widłaszewsczi (Pałkòwsczi) – ò swòji drodze do kaszëbiznë

- Maria Wróblewskô – ò turisticznëch zamiłowaniach Kaszëbama

5/ Gòsce czestowelë sã:

- krëlkama ze sledzã

- wôrztã z grila

- kùchama: młodzowim, makòwcã, rogôlama, sernikã

- rozmajitima salôtkama

- bëło téż kąsk kaszëbsczégò napitkù

6/ Relacjô z pòtkaniô na rozmajitëch stronach w internece

7/ Widzałë sã wieczórné a nawetka nocné (4 òsobë òstałë na noc) Kaszëbów kôrbiónczi.

Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô

Òdj. TF