Please update your Flash Player to view content.
Strona główna > O muzeum > Wydawnictwa

Wydawnictwa

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

w Wejherowie

tel. (58) 672 29 56Muzeum oferuje sprzedaż wysyłkową oraz sprzedaż w komis.

                       
                                       

WYDAWNICTWA, KTÓRE WSPÓŁWYDALIŚMY W ROKU 2013: 

1. zbiór felietonów Jerzego Hoppe pt. „Gôdczi wùje Léòna”

2. komiks o historii Muzeum autorstwa Piotra Schmandta i Tomasza Meringa

3. książka autorstwa Witolda Bobrowskiego, zawierająca tłumaczenie japońskich wierszy haiku na język kaszubski

4. album pt. „Strzepcz w starej fotografii” z okazji 700-lecia Strzepcza autorstwa Witolda Bobrowskiego

5. płyta pt. „Historie zasłyszane” autorstwa Agnieszki Kostenckiej i Andrzeja Marczyńskiego


WYDAWNICTWA, KTÓRE WSPÓŁWYDALIŚMY W ROKU 2014:

1. książka autorstwa Piotra Schmandta „Sobótka, ścinanie kani, ogień i czary na Kaszubach”

2. powieść Stefana Fikusa pt. „Dola młodego Skowrona”

3. książka autorstwa Romana Drzeżdżona „To je krótczé, to je dłudżé… szlakiem obrazkowych wyliczanek”

4. „Kaszubski Śpiewnik Domowy” pod red. Witosławy Frankowskiej

5. tomik wierszy o. Tarsycjusza Sebastiana Krasuckiego pt. „Przebrany niecodziennie”

6. tomik poetycki Krystyny Labuddy pt. „Z cerpiącym Christusã przez Wejrowską Gòlgòtã”  - „Z cierpiącym Chrystusem przez Wejherowską Golgotę”

7. płyta „Baltic wind - meridional trip” autorstwa Jarosława Felixa Reglińskiego

8. album fotograficzny „Okruchy pamięci. Domôcëzna” 

szukaj
Z naszymi zbiorami możecie się Państwo zapoznać na stronie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej: 

www.pbc.gda.pl/dlibra 


ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Idea projektu powstała kilka lat temu, a obecnie jest dobrym przykładem realizacji Programu Rozwoju Produktu Turystycznego Województwa Pomorskiego. W 2006 roku, dzięki pozyskaniu środków z konkursu PRO-TUR, udało się zjednoczyć użytkowników dworów i pałaców do wspólnej akcji promocyjnej. czytaj więcej
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie jest

współprowadzone i dotowane przez
Samorząd Województwa Pomorskiegoprowadzone i finansowane przez
Powiat Wejherowski


Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Pomorsko-Kaszubskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a tel. 58 736 18 21, sekretariat@muzeum.wejherowo.pl