Strona główna > Wystawy > Aleksander Majkowski

Wystawa poświęcona życiu i twórczości Aleksandra Majkowskiego (1876-1938 r.)

Wystawa poświęcona życiu i twórczości Aleksandra Majkowskiego

(1876-1938 r.)

Sala pierwsza

W świadomości prawie każdego Kaszuby, A. Majkowski funkcjonuje jako wybitny pisarz, autor powieści Żëcé i przigodë Remusa, redaktor i wydawca czasopism, m. in. Gryfa, Drużby - dodatku do Gazety Gdańskiej, przywódca ruchu młodokaszubskiego, działacz społeczno-polityczny, natomiast niewielu wie o jego pasji muzealnej, kolekcjonerskiej i fotograficznej.

 

Na ekspozycji pokazujemy te mniej znane dziedziny jego zainteresowań.

 

Po raz pierwszy prezentujemy oryginalne dokumenty z lat 1912-1914, dotyczące powołania przez niego Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego w Sopocie: odezwy, prośby o nadsyłanie eksponatów, korespondencje, afisze informujące o otwarciu tej placówki, pierwsze inwentarze-spisy pozyskanych muzealiów a przede wszystkim ocalałe zbiory (naczynia fajansowe, srebra, figurki porcelanowe).

Na ekspozycji znalazł swoje miejsce jego aparat fotograficzny (firmy Zeiss Ikon z 1934 r.) za pomocą którego dokumentował, podczas swoich terenowych wizyt lekarskich, architekturę i piękne krajobrazy kaszubskie.

Na wystawie pokazano również najważniejsze dzieła literackie pisarza m. in. rękopis powieści Żëcé i przigodë Remusa, jego szkicownik z ilustracjami i wszystkie wydania drukiem tego arcydzieła w języku kaszubskim, polskim, niemieckim, francuskim oraz angielskim.

Dla uatrakcyjnienia odbioru i ułatwienia zwiedzającym bezpośredniego obcowania z tekstem kaszubskojęzycznym tej powieści, powiększono i zestawiono razem fragment rękopisu i druku z 1938 r., opisujący pielgrzymkę głównego bohatera Remusa na Kalwarię Wejherowską.

 

Sala druga

Sala zaaranżowana na salonki, w którym prezentowane są meble z przełomu wieków XIX/XX, będące kiedyś własnością rodziny Majkowskich, a pochodzące z ich willi „Erem” w Kartuzach. Ekspozycję wzbogacają fotografie pisarza i jego żony Aleksandry, liczne zdjęcia rodzinne m. in. dzieci: Damroki, Barbary, Witosławy i Mestwina.

alt

altNa szczególną uwagę zasługują: portret Aleksandry, namalowany przez znanego artystę Wacława Szczeblewskiego (1888-1965) i portret jej ojca Aleksandra Komorowskiego, pędzla Antoniego Piotrowicza (1869-1923) oraz zegar stojący z pocz. XIX wieku, z emaliowaną tarczą, na której przedstawiano biblijną scenę „Sądu Salomona”.

Nastrój minionej epoki potęgują bibeloty: figurki fajansowe, świeczniki, repliki dokumentów.


Kurator wystawy: Janina Kurowska

szukaj

Noclegi w Wejherowie dostępne na Noclegowo.pl

Z naszymi zbiorami możecie się Państwo zapoznać na stronie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej: 

www.pbc.gda.pl/dlibra 


ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Idea projektu powstała kilka lat temu, a obecnie jest dobrym przykładem realizacji Programu Rozwoju Produktu Turystycznego Województwa Pomorskiego. W 2006 roku, dzięki pozyskaniu środków z konkursu PRO-TUR, udało się zjednoczyć użytkowników dworów i pałaców do wspólnej akcji promocyjnej. czytaj więcej
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie jest

współprowadzone i dotowane przez
Samorząd Województwa Pomorskiegoprowadzone i finansowane przez
Powiat Wejherowski


Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Pomorsko-Kaszubskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a tel. 58 736 18 21, sekretariat@muzeum.wejherowo.pl