Strona główna

Wyjdzie powieść Rompskiego. Kolejne zbiory upowszechnione

10 lutego 2017 r. dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie - Tomasz Fopke – podpisał umowę o współpracy z p. Arturem Jabłońskim, uznanym literatem i działaczem kaszubskim. Jego zadanie będzie polegało na odczytaniu z rękopisu i opracowaniu w obowiązującej pisowni kaszubskiej oraz przygotowaniu do druku powieści Jana Rompskiego pt.” Wurvanô spjéva. Povjesc z czasu kaszëbskjigo pozitivizmu.”

Autor przedstawił w niej los Kaszubów i własny na tle ważnych wydarzeń historycznych w latach międzywojennych, w okresie okupacji 1939-1945 i tuż po wojnie. Fragmenty powieści były już publikowane w czasopismach: „Chëcz”(dodatek do Zrzeszy Kaszëbskiej) oraz w „Pomeranii”.

Rękopis powieści, który liczy 126 kart, stanowi niewielki fragment bogatego i różnorodnego archiwum literackiego Jana Rompskiego, którego zawartość została omówiona i przedstawiona w książce pt.” Katalog rękopisów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Spuścizna Jana Rompskiego” opracowany przez kustosz Janinę Kurowską.

Kolejna publikacja wpisuje się w długofalowy program promocji literackich zasobów wejherowskiego muzeum.

Opr. J.K.

Fot. Anna Górkowska

szukaj


Z naszymi zbiorami możecie się Państwo zapoznać na stronie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej: 

www.pbc.gda.pl/dlibra 


ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Idea projektu powstała kilka lat temu, a obecnie jest dobrym przykładem realizacji Programu Rozwoju Produktu Turystycznego Województwa Pomorskiego. W 2006 roku, dzięki pozyskaniu środków z konkursu PRO-TUR, udało się zjednoczyć użytkowników dworów i pałaców do wspólnej akcji promocyjnej. czytaj więcej
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie jest

współprowadzone i dotowane przez
Samorząd Województwa Pomorskiegoprowadzone i finansowane przez
Powiat Wejherowski


Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Pomorsko-Kaszubskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a tel. 58 736 18 21, sekretariat@muzeum.wejherowo.pl