Strona główna

ZDARZYŁO SIĘ NA KASZUBACH. Z MUZEALNEJ PRASY

ZDARZYŁO SIĘ NA KASZUBACH. Z MUZEALNEJ PRASY

cz. 33 Jak tu nie życzyć

 

Każdy kiedyś musiał iść na przysłowiowe imieniny u cioci, kiedy w telewizji był ważny mecz. Albo przemilczeć coś, żeby nie urazić. Albo ulec nagabywaniu w jakiejś sprawie, co do której nie miało się przekonania.

Szczęśliwe dawne czasy, gdy wszyscy byli wolni i robili szczerze to, na co właśnie mieli ochotę. Bo spontan, Drodzy Państwo, to podstawa!

 

„GAZETA KASZUBSKA” NR 297 (R. XII) z 28 grudnia 1933 r.

Składanie życzeń noworocznych. Starostwo Morskie będzie oficjalnie przyjmować w dniu 1-go stycznia 1934 r. w dużej sali konferencyjnej Starostwa życzenia noworoczne dla Pana Prezydenta Rzplitej Polskiej prof. Ignacego Mościckiego, dla p. I. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz dla Rządu.

Przedstawiciele władz i urzędów, organizacyj społecznych, zrzeszeń i korporacyj gospodarczych, Związków Samorządowych, gmin wyznaniowych oraz poszczególne osoby, pragnące życzenia złożyć, zechcą się porozumieć uprzednio z p. burmistrzem Bolduanem.

 

Piotr Schmandt – kustosz Działu Literatury i Prasy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

szukaj

Noclegi w Wejherowie dostępne na Noclegowo.pl

Z naszymi zbiorami możecie się Państwo zapoznać na stronie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej: 

www.pbc.gda.pl/dlibra 


ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Idea projektu powstała kilka lat temu, a obecnie jest dobrym przykładem realizacji Programu Rozwoju Produktu Turystycznego Województwa Pomorskiego. W 2006 roku, dzięki pozyskaniu środków z konkursu PRO-TUR, udało się zjednoczyć użytkowników dworów i pałaców do wspólnej akcji promocyjnej. czytaj więcej
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie jest

współprowadzone i dotowane przez
Samorząd Województwa Pomorskiegoprowadzone i finansowane przez
Powiat Wejherowski


Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Pomorsko-Kaszubskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a tel. 58 736 18 21, sekretariat@muzeum.wejherowo.pl