AKTUALNE WYSTAWY W MUZEUM

AKTUALNE WYSTAWY W MUZEUM

 

Aktualnie czynne wystawy stałe:

- „Muzyczne instrumenty Kaszub”

- wystawa biograficzna pt. „Gerard Labuda – człowiek i naukowiec”

 

oraz wystawy czasowe:

- wystawa Artura Wyszeckiego pt. Różni fotografowie - ta sama modelka - FOTOGRAFIE, które dzieli jedna druga wieku"

- wystawa malarska pt. „Życie-upływ czasu” autorstwa Longiny Wysockiej

- wystawa pt. „Bestiariusz kaszubski…"

- wystawa prac Nadmorskiej Grupy Fotograficznej

- XXX Jubileusz chóru „Cantores Veiherovienses” oraz 35-lecie działalności artystycznej dyrygenta - prof. Marka Rocławskiego

- wystawa jubileuszowa prezentująca dokonania artystyczne Zespołu Wokalnego Art'n'Voices