AKTUALNE WYSTAWY W MUZEUM

AKTUALNE WYSTAWY W MUZEUM

 

Aktualnie czynne wystawy stałe:

- „Muzyczne instrumenty Kaszub”

- wystawa biograficzna pt. „Gerard Labuda – człowiek i naukowiec”


 

oraz wystawy czasowe:

- XXX Jubileusz chóru „Cantores Veiherovienses” oraz 35-lecie działalności artystycznej dyrygenta - prof. Marka Rocławskiego

- wystawa pt. „Bestiariusz kaszubski…"

- wystawa prac Nadmorskiej Grupy Fotograficznej

- wystawa pt. „Nuty Reformacji” (wystawa czynna 02-24.10.2017 r.)

- wystawa biograficzna pt. „Franciszka Majkowska (1882-1967) – regionalistka, hafciarka, inicjatorka muzealnictwa na Kaszubach„ (wystawa czynna od 07.10.2017 do 12.11.2017)