AKTUALNE WYSTAWY W MUZEUM. ZAPRASZAMY

Aktualnie czynne wystawy stałe:

- „Muzyczne instrumenty Kaszub”

- wystawa biograficzna pt. „Gerard Labuda – człowiek i naukowiec”

 

oraz wystawy czasowe:

- XXX Jubileusz chóru „Cantores Veiherovienses” oraz 35-lecie działalności artystycznej dyrygenta - prof. Marka Rocławskiego

- Wystawa pt. „Bestiariusz kaszubski…"

- Poplenerowa wystawa malarska pt. „Piękno kaszubskiego morza i okolic Stila. Plener malarski w Sasinie” wspólnie ze Stowarzyszeniem Artystów Plastyków „Pasja” (wystawa czynna do 22.03.2018)

- Wystawa pt. Apokalipsa św. Jana. Impresje artystyczne Macieja Tamkuna (wystawa czynna do 12.03.2018)

- Wystawa Nadmorskiej Grupy Fotograficznej pt. „WEJHEROWO I POWIAT WEJHEROWSKI W KOLORACH” (wystawa czynna do 30.07.2018)