XIX Konkurs im. Jana Drzeżdżona. Zapraszamy do udziału.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
ogłasza
 
XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona.
 
Zapraszamy do udziału!
 
 
Regulamin XIX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona
 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona.
 
§ 1
Oczekujemy na prace w trzech kategoriach:
1. Opowiadanie lub esej w języku kaszubskim – praca konkursowa nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami;
 
2. Utwór poetycki w języku kaszubskim;
 
3. Utwór sceniczny w języku kaszubskim.
Wymogi formalne zapisu tekstów: krój czcionki - Times New Roman; rozmiar czcionki - 12; interlinia - 1,5; marginesy - 2,5; wydruk jednostronny.
 
§ 2
Ten sam twórca może wziąć udział w dwóch kategoriach Konkursu.
 
§ 3
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie do 1 sierpnia 2018r. niepublikowanej wcześniej pracy w czterech egzemplarzach na adres: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs im. Jana Drzeżdżona.
 
§ 4
Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem) umieszczonym także w zaklejonej kopercie, w której autor podaje swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD. Organizator nie odsyła prac.
 
§ 5
Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu utworów na okres 3 lat od momentu złożenia pracy, na następujących polach eksploatacji:
- wydanie drukiem (wersja papierowa i elektroniczna),
- audiobook,
- adaptacja muzyczna, filmowa i teatralna,
- media społecznościowe,
- w działalności statutowej Muzeum.
 
§ 6
Organizator przewiduje przyznanie nagród finansowych.
 
§ 7
Organizator zastrzega sobie prawo pierwodruku przysłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia oraz prawo przejęcia ich do zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
 
§ 8
Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest na wrzesień br. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej: www.muzeum.wejherowo.pl
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (58) 736-18-20,
e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl, p. Aleksandra Sielicka.
 
XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dotacji Powiatu Wejherowskiego
 

Pliki do pobrania