Konkurs plastyczny. Zachęcamy do udziału!

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w roku 50-lecia swego istnienia ogłasza konkurs na pracę plastyczną pt. ,,Moja wizyta w Muzeum’’.

Regulamin konkursu:

§ 1

Organizatorem konkursu jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie.

 

§ 2

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 6-11 lat.

 

§ 3

Jeden autor może zgłosić na konkurs wyłącznie jedną pracę, w wybranej przez siebie kategorii.

 

§ 4

  1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać pracę plastyczną pt. ,,Moja wizyta w Muzeum’’.
  2. Praca powinna mieć formę grafiki ołówkowej, wyklejanki lub pracy malarskiej.
  3. Praca winna przedstawiać siedzibę Muzeum lub jego wnętrza.
  4. Praca powinna mieć format A4.
  5. Prace należy oznaczyć godłem (pseudonimem) graficznym lub słownym.
  6. Do pracy należy dołączyć kopertę podpisaną godłem, w której powinna znajdować się kartka z danymi autora: imię, nazwisko, nazwa instytucji, kontakt.

 

§ 5

Prace należy złożyć osobiście w siedzibie Muzeum lub przesłać pocztą (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo) z dopiskiem konkurs.

 

§ 6

Prace będą rozpatrywane w trzech kategoriach: malarstwo, grafika ołówkowa, wyklejanka..

 

§ 7

Termin składania prac upływa 30.03.2018 roku. Prace nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.

 

§ 8

Spośród przesłanych prac, wyłonionych zostanie po 3 laureatów, w każdej z wyżej wymienionych kategorii. Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród rzeczowych.

 

§ 9

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na maj 2018 roku. Nagrodzone prace oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.muzeum.wejherowo.pl.

 

§ 10

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (58) 672 29 56;

e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl; p. Iwona Stenka;

Pliki do pobrania