Konkurs kompozytorski. Przedłużony termin!

REGULAMIN

I Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Renaty Gleinert

na piosenkę (pieśń) w języku kaszubskim

 

Organizator:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

 

Cele:

1. Promocja języka kaszubskiego poprzez upowszechnianie piosenek i pieśni w języku kaszubskim.

2. Popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych piosenki i pieśni kaszubskiej.

3. Promocja umiejętności i talentów kompozytorskich oraz pomoc w rozwijaniu osobowości twórczej, kształcenia własnego języka wypowiedzi artystycznej.

4. Propagowanie nowych piosenek i pieśni w języku regionalnym.

 

Zasady Konkursu:

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych utworów. W przypadku roszczeń wobec Organizatora z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, związanym z korzystaniem z utworów, uczestnik Konkursu poniesie odpowiedzialność prawną, pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami tych osób.

2. Komisja oceniająca, powołana przez Organizatora będzie brać pod uwagę wyłącznie utwory oryginalne, nigdzie wcześniej nie prezentowane, nie wykonywane publicznie i nie nagradzane na innych konkursach, zgłoszone przez ich autorów. Kompozytor może zgłosić do Konkursu 2 utwory.

3. Oceniane będą kompozycje przeznaczone na głos z fortepianem (partia akompaniamentu nie jest obowiązkowa, wymagana jest linia melodyczna z harmonizacją), do tekstów kaszubskich udostępnionych przez Organizatora, stanowiących plon „I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim” (teksty oryginalne, tłumaczenia oraz nagrania wymowy dostępne na stronie Organizatora).

4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania Pracy Konkursowej w formacie PDF wraz z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia (druk dostępny na stronie internetowej Organizatora) na adres: dm@muzeum.wejherowo.pl

5. Pracę Konkursową należy opisać wyłącznie PSEUDONIMEM podanym w Karcie Zgłoszenia, bez wskazania Imienia i Nazwiska Autora.

6. Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2017 roku.

7. Prace, które wpłyną po terminie lub nie będą opisane zgodnie z Regulaminem nie będą uwzględniane.

8. Zgłoszone do Konkursu Kompozycje będą oceniane przez Komisję, powołaną przez Organizatora.

9. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe.

10. Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu br.

11. Laureaci Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu utworów, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym prawo pierwodruku i prawykonania.

12. Biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na nieodpłatne upowszechnianie zgłoszonych utworów w ruchu śpiewaczym.

13. Uczestnicy Konkursu udzielają zgody Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego wszelkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi Organizatora Konkursu oraz na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na cele Konkursu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz.926 z późn. zm.)

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyn.

 

Kontakt:

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować do p. Aleksandry Janus – Dział Muzyki, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, tel. (58) 672 29-56, e-mail: dm@muzeum.wejherowo.pl

Pliki do pobrania

Utwory muzyczne