Dodatkowa szansa dla twórców. Przedłużamy terminy!

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

informuje o przedłużeniu do dnia 31 sierpnia 2017 r. terminu nadsyłania prac na:

XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona oraz

I Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Renaty Gleinert na piosenkę (pieśń) w języku kaszubskim

Zapraszamy do udziału!

 

Regulamin XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona

 

§ 1

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona.

 

§ 2

Oczekujemy na prace w dwóch kategoriach:

1. Utwór prozatorski w języku kaszubskim o tematyce science fiction (praca konkursowa

nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami)

2. Utwór poetycki w języku kaszubskim: wymagana forma - ballada

Wymogi formalne zapisu tekstów: krój czcionki - Times New Roman; rozmiar czcionki - 12;

interlinia - 1,5; marginesy - 2,5; wydruk jednostronny.

 

§ 3

Twórca może wziąć udział tylko w jednej z dwóch kategorii Konkursu.

 

§ 4

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie do 31 sierpnia niepublikowanej wcześniej

pracy w czterech egzemplarzach na adres: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs im. Jana Drzeżdżona.

 

§ 5

Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem) umieszczonym także w zaklejonej kopercie, w której autor podaje swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD. Organizator nie odsyła prac.

 

§ 6

Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu utworów na okres 3 lat od momentu złożenia pracy, na następujących polach eksploatacji:

- wydanie drukiem (wersja papierowa i elektroniczna),

- audiobook,

- adaptacja muzyczna i teatralna,

- media społecznościowe,

- w działalności statutowej Muzeum.

 

§ 7

Organizator przewiduje przyznanie nagród finansowych.

 

§ 8

Organizator zastrzega sobie prawo pierwodruku przysłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia oraz prawo przejęcia ich do zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

 

§ 9

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest na wrzesień br. Wyniki konkursu będą przedstawione na stronie internetowej: www.muzeum.wejherowo.pl

 

§ 10

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (58) 736-18-20,

e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl, p. Grażyna Wirkus

Pliki do pobrania