Bliskie spotkania z historią najnowszą Kaszub.

28 września w Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumi odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. „Sfałszowane zwycięstwo. Referendum (1946) i wybory parlamentarne (1947) na Kaszubach”. Była to pierwsze tego typu wydarzenie w ramach projektu edukacyjnego „Bliskie spotkania z historią najnowszą Kaszub” realizowanego przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Twórcą i koordynatorem tego nowego przedsięwzięcia jest pracownik naszego muzeum dr Michał Hinc, który był również jednym z prelegentów konferencji. Do współpracy zaproszono specjalistów w zakresie historii najnowszej Pomorza Gdańskiego, Krzysztofa Drażbę i dra Daniela Czerwińskiego z gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Marcina Kłodzińskiego, doktoranta Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Prelegenci wyjaśnili młodzieży w jaki sposób władze komunistyczne doprowadziły do sfałszowania referendum i wyborów parlamentarnych i jakie było ich znaczenie w powojennej historii Kaszub. Konferencji towarzyszyła wystawa IPN autorstwa Krzysztofa Drażby pt. „Urna to jest taki pniak. Wrzucisz nie, wychodzi tak. Referendum 30 czerwca 1946 r. w województwie gdańskim”.

Tekst: M. H.

Fot. LO Rumia