Czarujące Święto Kobiet w Muzeum!

8 marca 2017 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbył się „IV Sabat Kaszubski” – sesja popularno-naukowa poświęcona kobietom. Wydarzenie poprowadził Krzysztof Sapieha. Sabat rozpoczął się koncertem zatytułowanym „Miłość, kobiety i śpiew” w wykonaniu Pań z zespołu wokalnego „MUZAika”. Podczas występu usłyszeliśmy znane, światowe i polskie przeboje, zaaranżowane specjalnie dla zespołu przez dyrygentkę – Marzenę Graczyk. Następnie rozpoczęła się sesja popularno-naukowa w ramach której odbyły się wykłady przedstawicieli różnych środowisk naukowych, które wygłosili dr hab. Violetta Wróblewska, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Anna Łukowska z Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, Ewelina Chacia z Uniwersytetu Gdańskiego oraz przedstawiciele Fundacji Sedlaka – Aleksandra Pitra, Wojciech Stamm oraz Weronika Burek. Tematyka prezentacji dotyczyła kobiet w bajkach polskich i kaszubskich, motywu kobiety w serbskim tekście ludowym, historii i procesie palenia czarownic. Po zakończeniu części naukowej Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Brzeźna Lęborskiego zaprezentowały efektowny taniec czarownic.

Kolejnym punktem programu Kaszubskiego Sabatu był „Konkurs na najlepszy sprzęt do latania”. Do komisji oceniającej powołano Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, członka Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacka Thiela oraz Skarbnika Miasta Wejherowa Arkadiusza Kraszkiewicza. W konkursie nie było przegranych – jurorzy nagrodzili wszystkie Panie, wyróżniając pierwszym miejscem najmłodszą uczestniczkę konkursu oraz autorkę wyjątkowej miotły z oświetleniem. Pozostałym Paniom przyznano równorzędne drugie miejsca.

Ostatnim wydarzeniem podczas Sabatu było otwarcie wernisażu wystawy prac Zygmunta Pałasza zatytułowanego „Pałasz i jego Muzy w Muzeum”. Wernisaż połączony był z kulinarną prezentacją Koła Gospodyń Wiejskich z Brzeźna Lęborskiego.

Uroczystego zakończenia „IV Sabatu Kaszubskiego” w wejherowskim Muzeum dokonała Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna przedstawiająca happening "Ścinanie Kani" zrealizowany przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Fundację Sedlaka, Teatr Zymk i Chór Lutnia z Luzina z udziałem artysty malarza – Macieja Bibersteina oraz lokalnej społeczności w dniu 23 czerwca 2016 roku w Wejherowie.

Koordynatorami wydarzenia z ramienia Muzeum były Aleksandra Janus oraz Anna Kąkol.

Foto: A.J.