Benefis Edmunda Szymikowskiego. Zapraszamy!

Muzeum Piśmiennictwa

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

wraz

z Urzędem Gminy Linia

i Gminnym Domem Kultury w Lini

 

zapraszają na benefis

Edmunda Szymikowskiego

mistrza haftu kaszubskiego,

regionalisty i animatora kultury,

 

zorganizowany z okazji 65-lecia

Jego pracy twórczej,

 

który odbędzie się 28 października 2017 r. o godz. 18.00

w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a w Wejherowie

 

W programie:

– przywitanie gości przez dyrektora Muzeum Tomasza Fopke

– występ chóru „Pięciolinia” z Lini pod dyrekcją Jana Szulca

– rozmowa z jubilatem podsumowująca jego dorobek artystyczny i zawodowy

– promocja autorskiej teki haftu kaszubskiego Jubilata

– wystąpienia zaproszonych Gości

– słodki poczęstunek

Wstęp wolny!

 

Edmund Szymikowski - hafciarz, animator kultury regionalnej, aktywny działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, wieloletni dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini, inicjator konkursu hafciarskiego, któ­ry zyskał patronat honorowy prezydenta Rzeczy­pospolitej Polskiej. Jest także wieloletnim prezesem chóru „Pięciolinia” działającego od ponad 30 lat oraz autorem licznych wystaw i publikacji z zakresu ha­ftu kaszubskiego, w tym teki autorskiej inspirowa­nej haftem szkoły żukowskiej.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa poświęcona twórczo­ści Franciszki Majkowskiej w ramach obchodów 50-tej rocznicy śmierci hafciarki.

Zbiory na ekspozycję użyczyli: Muzeum Kaszubski Park Etno­graficzny we Wdzydzach Kiszewskich oraz Muzeum Kaszubskie im. Franciszka