Zespół ds. Książnicy. Pierwsze spotkanie robocze

22 sierpnia w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego, powołanego przez dyrektora Muzeum, którego zadaniem jest zagospodarowanie merytoryczne budowanej Książnicy Gerarda Labudy. Zespół stanowią pracownicy Muzeum w osobach: Janina Kurowska, Tomasz Fopke, Justyna Grabowska, Zuzanna Szwedek-Kwiecińska i Michał Hinc. Do składu grupy roboczej zaproszono historyka i muzealnika, dra Andrzeja Hoję, który koordynuje przygotowanie scenariusza części ogólnodostępnych Książnicy.

Tekst: Michał Hinc/tf

Fot. Anna Kąkol