Zbiory w 3D. Wirtualnie w muzeum

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 31 lipca 2017r., rozpoczęło współpracę z firmą SWIM VR Sp. z o.o. z Kartuz, która prowadzi projekt „Wirtualne muzea na Kaszubach”.

Ze zbiorów muzeum wybrano cztery eksponaty, pochodzący z 2 poł. lat 30 XX wieku aparat fotograficzny, trójkolorową fotografię martwej natury, list Hieronima Derdowskiego z 1884 roku oraz z kolekcji starodruków „KAZANIE NA POGRZEBIE JASNIE WIELMOZNEGO Jego Mosci Pana JAKOBA WEIHERA(…)Przes Wielebnego Xiędza Stanisława Trebnica, Archidyakona y Officyała Kaminskiego, Dziekana y Proboszcza Tucholskiego, dnia 22. Marca w kosciele Oycow Dominikanow odprawione. WE GDANSKU Roku 1657”.

Zbiory zostały poddane digitalizacji-skanowaniu 3D, wykonane zdjęcia posłużą do stworzenia trójwymiarowych modeli, które z dużą dokładnością oddadzą wygląd i szczegóły historycznych obiektów.

Efekty pracy będzie można już wkrótce podziwiać na stronie internetowej projektu.

Koordynatorem projektu jest Aleksandra Sielicka.