Zbiory po Bądkowskim. Muzeum Wejherowo

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejheowie powiększyło swoje zbiory dzięki darowiźnie od pani Sławiny Kosmulskiej, córki Lecha Bądkowskiego (1920-1984) wybitnego pisarza, dziennikarza, działacza regionalnego związanego z Pomorzem a także sygnatariusza porozumień sierpniowych w 1980 r. Przekazane pamiątki stanowią cenny zapis obrazu epoki, w której żył i działał pisarz. Wśród darowanych przedmiotów znalazły się meble (biurko, biblioteczka, fotel), rzeczy codziennego użytku m.in. walizka z czasów II wojny światowej, aparat telefoniczny, maszyna do pisania, radioodbiornik „Spidola 252”, na którym pisarz słuchał radia „Radia Wolna Europa”. Jak podkreśla pani Sławina Kosmulska, każdy przedmiot ma swoją historię i wiążą się z nimi różne wspomnienia, także te związane z osobami, z którymi znał się i przyjaźnił Lech Bądkowski, m in. z pisarzem Franciszkiem Fenikowskim, dziennikarką Izabelą Trojanowską.

W 2020 r. przypada 100 rocznica urodzin tego zasłużonego dla Pomorza intelektualisty – przekazane do Muzeum pamiątki zostaną zaprezentowane podczas planowanej z tej okazji ekspozycji.