Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu

I Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu

W czwartek 30 listopada w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w Rumi odbyła się I Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu, będąca kontynuacją dotychczasowych XVII edycji powiatowych olimpiad. Współorganizatorem wydarzeń było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W skład jury konkursu zasiedli pracownicy naszego Muzeum Zuzanna Szwedek-Kwiecińska i Michał Hinc, którzy przygotowali pytania sprawdzające wiedzę licealistów o regionie. Do jury zaproszoną również Panią Marzenę Graczyk, dyrygentkę chóru „Rumianie”.

W zmaganiach wzięło udział 9 trzyosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszym sprawdzianem ich wiedzy był rozwiązywany indywidualnie test wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Drugim etapem zmagań była ocena kilkuminutowych prezentacji multimedialnych przygotowanych przez wszystkie drużyny. Młodzież w ciekawy sposób opowiedziała w nich o „Stolicach Kaszub”. W trzecim etapie tegorocznego konkursu rywalizowało już tylko 5 najlepszych drużyn, których członkowie odpowiadali ustnie na pytania o trzech stopniach trudności. Ta część zmagań wyłoniła 3 drużyny, które stanęły na podium.

Zaciętej, „olimpijskiej” rywalizacji towarzyszyły występy artystyczne uczniów rumskiego liceum oraz chóru „Rumianie” pod dyrekcją Marzeny Graczyk.

Laureaci Olimpiady:

I miejsce drużynowe - SLO Rumia (Teresa Królikowska, Mateusz Klebba, Jakub Grubba)

II miejsce - ZSP nr 2 w Wejherowie (Wojciech Skierka, Robert Jetke, Agata Karczewska)

III miejsce - I LO im. J. Sobieskiego w Wejherowie (Marta Lidzbarska, Szymon Reinke, Alex Bulkowski)

Najlepszy wynik za test - Mateusz Klebba SLO Rumia

Wyróżnienie za prezentację - SLO Rumia

Zarówno zwycięzcom jak i wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy!!!

Tekst: M. H.

Fot. L O Rumia