Udział Muzeum w projekcie unijnym. Komunikat

 

 

 

 

 

 

DWORY I PAŁACE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU (SOUTH BALTIC MANORS) – Zwiększenie potencjału dworów
i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area)

 

W okresie od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2021 roku Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej realizuje projekt SOUTH BALTIC MANORS Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF),
w ramach Programu Interreg South Baltic 2014 – 2020.

 

Budżet projektu 100%: 119 050 €

Dofinansowanie z ERDF 85%: 101 192, 50 €

 

Udział naszej instytucji w projekcie jest możliwy dzięki zapewnieniu kwoty projektu przez samorząd Powiatu Wejherowskiego.