Pfor. Gerard Labuda. Rocznica Śmierci

„Żył dla Pana i umierał w Panu.”

Abp Henryk Muszyński

1 października 2010 roku, w Poznaniu, odszedł do Boga prof. Gerard Labuda, polski historyk, mediewista, wybitny badacz początków Polski i Kaszub, honorowy obywatel Wejherowa. Profesor Labuda pomimo, że większość swojego życia spędził w Poznaniu, pełny wiary i ufności podkreślał swoje kaszubskie korzenie, twierdził: Człowiek zna tylko jeden język. Trzeba czuć dźwięk, jego fonetykę. Ja mówię dobrze tylko po kaszubsku. To jest moja matryca językowa. Dzisiaj, w poniedziałek 2 października, pracownicy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, nawiedzili cmentarz w Luzinie, gdzie spoczywają doczesne szczątki profesora i oddali cześć Jego pamięci i hołd Jego pracy.

Z. S.-K., Ł.B.