List od Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Dziękujemy