III Konkurs wiedzy o Historii Wejherowa im. Reginy Osowickiej

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta na

III Konkurs Wiedzy o Historii Wejherowa

im. Reginy Osowickiej”

 

I. Cele i uczestnicy Konkursu:

1. Głównym celem Konkursu jest propagowanie wśród mieszkańców oraz wszystkich sympatyków Historii Wejherowa- od czasów średniowiecznych do czasów współczesnych. Poprzez przygotowania do Konkursu zgłębiamy swoją wiedze dotyczącą historii naszego miasta, jak również postaci śp. Reginy Osowickiej. Jej życia, publikacji i twórczości naukowej.

2. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miasta. W wieku od 16 lat.

3. Tożsamość uczestnika ustala się na podstawie obowiązujących i powszechnie

uznawanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów tożsamości.

 

II. Termin i miejsce konkursu : 20 października (piątek) 2017r. , godz. 17:00 w SP nr 8

im. Martyrologii Piaśnicy, ul. Nanicka 22 w Wejherowie

 

III. Przebieg Konkursu:

Konkurs odbędzie się na sali sportowej w SP nr 8 w Wejherowie. Składa się z dwóch etapów:

I etap (Półfinał) – eliminacje testowe

Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy rozwiązują zestaw składający się 30 pytań testowych. Czas na rozwiązanie zadań 45 min.

II etap – Konkurs Główny

6 uczestników z najlepszym wynikiem półfinałowym weźmie udział w FINALE konkursu.

Pytania będą zadawane wszystkim uczestnikom. Punkt otrzyma osoba, która zgłosi się pierwsza i odpowie bezbłędnie na pytanie prowadzącego (formuła teleturnieju „Jeden z Dziesięciu”). Do pytań mogą być wykorzystane materiały multimedialne, archiwalne zdjęcia i filmy.

 

IV. Postanowienia ogólne:

  1. Organizatorem - koordynatorem jest SP nr 8 w Wejherowie im. Martyrologii Piaśnicy oraz Rada Naukowa II Konkursu Wiedzy o Historii Wejherowa”.

2. Nad przebiegiem, organizacją i nadzorem merytorycznym Konkursu czuwa Rada Naukowa.

3. Wszelką korespondencję i rejestrację dotyczącą Konkursu należy kierować do 30 września 2017 roku pod adresem -

Przewodniczącego Rady Naukowej:

Marcin Drewa – Wejherowo

tel.: 510-114-114

e-mail: KonkursWiedzy.Wejherowo@wp.pl

Regulamin konkursu dostępny jest na stronach miasta Wejherowo.pl

V. Rada Naukowa:

Mirosław Odyniecki

mgr Władysław Kepka

mgr Maciej Kurpiewski

mgr Marcin Drewa

 

VI. Pomysłodawca :

mgr Marcin Drewa

 

VII. Patronat Honorowy:

- Wicewojewoda Pomorski – Mariusz Łuczyk

- Starosta Wejherowski – Gabriela Lisisus

- Prezydent Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt

 

VIII. Patronat Medialny:

Twoja Telewizja Morska, Norda Fm, Nadmorski 24, Puls Wejherowa, Tuba Wejherowa, GWE 24, Express Powiatu Wejherowskiego

IX. Partnerzy akcji:

-Wejherowskie Centrum Kultury

- Gmina Wejherowo

- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie

- Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie – Oddział w Wejherowo

Zakres wiedzy wykorzystanej w pytaniach zawartych w „ II Konkursie Wiedzy o Historii Wejherowa im. Reginy Osowickiej” :

- Piaśnica. Miejsce martyrologii i pamięci”, oprac. Regina Osowicka, Wejherowo 2001.

- Regina Osowicka „Bedeker Wejherowski”, Wejherowo 2006.

- „Historia Wejherowa” pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Wejherowo 1998.

- Las Piaśnicki. Niemy świadek hitlerowskiej kaźni .,Regina Osowicka, Wejherowo2014 r

- „Kurkowe Bractwo Strzeleckie” XX lecie 1993-2013 – Regina Englert, Wejherowo 2013 r.

- „Moje Wejherowo” – Regina Osowicka, Wejherowo 2013 r.

- „Leksykon Wejherowian” – Regina Osowicka, Wejherowo 2008 r.

- „Przewodnik po Kalwarii Wejherowskiej”, Praca zbiorowa- konsultacje O. Emilian Borucki O.F.M .,Wejherowo 1994 r.

- „Jakub Wejher – Testament Rodu” – Historia Powstania Godzinek

W 345 rocznicę śmierci Jakuba Wejhera, Stanisław Klein – Wejherowo2002 r.

- „Wspomnienia” – Regina Osowicka, Wejherowo 2011 r.

- Najstarsze dzieje Wejherowa. Materiały z sesji naukowej,

  1. red. S. Gierszewskiego Wejherowo 1988 r.

- Skurzyński Piotr, 100 lat wejherowskiego ratusza (1900 – 2008), 2008

- Gimnazjum i Liceum w Wejherowie. W 150 rocznicę powstania szkoły, Wejherowo 2007 r.

- Historia parafii pw. Św. Leona Wielkiego w Wejherowie, Wejherowo 2007 r.

- Więckowiak Jerzy, Kalwaria Wejherowska, Dzieje, sztuka i architektura, Wejherowo 1982

- Kurpiewska Lucyna, Kurpiewski Maciej, Zatrzymane w kadrze. Wejherowo i powiat morski na starych fotografiach, Gdynia 2012.

. "Gamaja czyli Alma Mater Wejheroviensis : Wydawnictwo okolicznościowe z okazji 140 rocznicy założenia Gimnazjum i Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. 2406.1997", Wejherowo,Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, 1997.

2. BOLDUAN, Tadeusz, "Burmistrz", Gdańsk, "Czec", 1995.

3., "Najstarsze dzieje Wejherowa", Wejherowo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki, 1988.

4. ZIEMIA WEJHEROWSKA, "Ziemia Wejherowska", Gdańsk, Wydaw. Morskie, 1980.

5., "Wejherowo na starej pocztówce", Gdańsk, BiT, 1999.

6. LEHMANN, Teresa, "Legendy z Wejherowa", Wejherowo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki, 1977.

7. ROOK, Jan., "Kronika kościoła, parafii, klasztoru, Kalwarii or", Pelplin, "Bernardinum", 2000.

8. "Historia Wejherowa", Wejherowo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 1998.

9. GRZEGORZ GDAŃSKI, "O. Grzegorza Gdańskiego Kronika Klasztoru Franciszkanów ściślejszej obserwacji w Wejherowie w latach 1633-1676", Wejherowo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki, 1996.

10. MILCZEWSKI, Zygmunt, "Wejherowo i powiat morski", Rumia, "Rumina", 1996.

11. MILCZEWSKI, Zygmunt (1905-2001), "Wejherowo i powiat morski", Gdańsk, Wydaw. Morskie, 1991.

12. KUSTUSZ, Gaudenty Alfons, "Święte Góry Wejherowskie", Gdynia, "Arkun", 1991.

13., "Muzea, a dziedzictwo kulturowe Pomorza", Wejherowo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki, 2000.

14. MITKOWSKA, Anna, "Kalwaria Kaszubska i park Przebendowskich w Wejherowie", Kraków, "Lettra-Graphic", 2000.

15. "Powiat Wejherowski na dawnych pocztówkach = Wejro", Gdańsk, T&T, 2001.

16. OSOWICKA, Regina, "Bedeker Wejherowski", Gdańsk, "Czec", 2002.

17. DZIĘCIELSKI, Kazimierz., "Droga do medali", Wejherowo, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, 2001.

18. ARENDT, Jolanta., "Promień ogniska", Wejherowo, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, 2001.

19. OSOWICKA, Regina, "Bedeker Wejherowski", Gdańsk, "Czec", 1996.

20. FLORCZAK, Teresa Matea., "Jak kropla wody w oceanie", Poznań, Zgromadzenie Sióstr Zmartwych, 1999.

21. KOWALSKA, Klara Franciszka., "Błogosławiona Alicja Kotowska Zmartwychwstanka", Poznań, Zgromadzenie Sióstr Zmartwych, 2001.

22. SZEWS, Jerzy, "Kształcenie nauczycieli i 350 lat szkolnictwa w Wejherowie", Wejherowo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki, 1994.

23. DAMASZKE, Norbert., "Gmina Wejherowo - Środowisko przyrodnicze", Wejherowo, Urząd Gminy Wejherowo, 2002.

24. MICHOWSKA, Anna, "Moje kapliczki wejherowskie", Wejherowo, T&T, 2002.

25., "Kalwaria Wejherowska", Puck, T&T, 2002.

26. ELLWART, Jarosław (1967- ), "Powiat wejherowski", Gdynia, "Region", 2003.

27., "Legendy Ziemi Wejherowskiej", Wejherowo, Wydaw. BIT, 2003.

28. PERSZON, Jan (1958- ), "Na jastra", Luzino, [Druk: Pektor Lublin], 1992.

29. "Wejherowo: dzieje, kultura, środowisko : materiały z konferencji naukowej Wejherowo 28-29.05.1993 r. ", Wejherowo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki, 1993.

30. GROCHOWSKA, Joanna, "Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie", Wejherowo, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, 2004.

31. OSOWICKA, Regina, "Wejherowo w anegdocie", Gdańsk, "Czec", 1997.

32. TREDER, Jerzy (1942- ), "Wejherowo i Kalwaria Wejherowska", Wejherowo, Drukarnia "ATEXT", 1993.

33. "Gamaja czyli Alma Mater Wejheroviensis", Wejherowo, Społeczny Komitet Obchodów Ju, 1989.

345. DOGONIĆ, "Dogonić siebie", Wejherowo, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, 1994.

35. ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA, Beata., "Ziemia Wejherowska na dawnych pocztówkach", Gdańsk, BiT, 2004.

36. KLEIN, Stanisław, "Przewodnik po Kalwarii Wejherowskiej", Wejherowo, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorski, 1994.

37. PERSZON, Jan (1958- ), "Godné zwëki", Luzino, nakł. autora, 1991.

38. KLEIN, Stanisław, "Muzeum OO. Franciszkanów w Wejherowie", Wejherowo, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorski, 1995.

39., "Fara Wejherowska p. w. Trójcy Przenajświętszej", Wejherowo, [b. w.], 1995.

40. RING, Wiesław, "Wejherowo i okolice", Gdańsk, Centralny Ośrodek Informacji , 1985.

41. MAMUSZKA, Franciszek, "Wejherowo i ziemia wejherowska", Gdańsk, Wydaw. Morskie, 1969.

42. "Informator za rok 1978", Wejherowo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki, 1979.

43. "Wejherowo", Wejherowo, SITODRUK, 1992.

44. "Informator", Wejherowo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki, 1976.

45. "Filomaci pomorscy", Gdańsk, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorski, 1975.

46., "Zeszyty Geograficzne. R. 1, nr 1", Gdańsk, Wydaw. Morskie, 1959.

47. "Twórcy dzieciom...", Wejherowo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki, 1979.

48. "Wejherowo, Rumia, Reda", Wejherowo, "Graf", 2004.

49., "Gdańsk, Gdynia, Sopot plus 3", [Warszawa], "Demart", 2003.

50. "Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polsk", Wejherowo, "LUPUS-COLOR", 2005.

51. OSOWICKA, Regina, "Bedeker Wejherowski", Wejherowo, "Acten", 2006.

52. PLATA-PRZECHLEWSKI, Jan., "Wejherowskie WWW".

53. Wejherowo : Gmina Fair Play,Wejherowo : Urząd Miejski, 2006

54. BLANK, Jerzy, "Wejherowo : miasto Jakuba Wejhera, Gdańsk : "BiT" ; Urząd Miasta, 2008.

55. Móje wejherowskie stonë, Gdynia : "Region" ; Wejherowo : Starostwo Powiatowe, 2010.

56. SCHULTZ, Franz, "Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego", Wejherowo : Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2011.

57. Dzieje gminy Wejherowo, Wejherowo : Gmina Wejherowo ; Kraków : "Imagine Design Group", 2013.

58. KUSTUSZ, Gaudenty Alfons, Genius loci : przyczynki do najstarszych dziejów Wejherowa: wybór pism, Wejherowo : "BiT" : Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2006

59. OSOWICKA, Regina, Moje Wejherowo, Wejherowo : "Acten", 2010.

60. OSOWICKA, Regina, Wspomnienia, Wejherowo : "Acten", 2011

Pliki do pobrania