Europejskie Dni Dziedzictwa. Zapraszmy!

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zaprasza do udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2017
 
pod hasłem przewodnim „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”,
 
które odbędą się w dniach 16 - 17 września 2017 roku
w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.
 
16.09.2017 r.
Program EDD
godz. 9.00. Rozpoczęcie 6 gier terenowych dla dzieci i młodzieży nt.
1) Stare i nowe w krajobrazie Wejherowa ( dot. zabudowy dawnej i współczesnej).
2) Co szpeci obraz mojego miasta (m.in. reklama – różne jej oblicza oraz )
3) Roślinność w Parku miejskim (jakie gatunki drzew i krzewów znajdują się w parku)
4) Po co przychodzimy do Parku (wywiady ze spacerowiczami)
5) Zapach miasta (poszukiwanie miejsc zapachowych: sklepy z ziołami i produktami ekologicznymi, produkcja żywności,)
6) Woda w obrębie starego Wejherowa ( sadzawki, stawy, fontanny)
Godz.11.00 Rozpoczęcie warsztatów tematycznych dla dzieci , młodzieży, dorosłych (po 15 osób w grupie warsztatowej)
1) warsztat ceramiczny – ekologiczne tradycyjne naczynia – 2 warsztaty
2) warsztat malarstwa na szkle nt. przyrody kaszubskiej – 2 warsztaty
3) tradycyjna rzeźba kaszubska – zdobienie - 2 warsztaty
4) warsztat fotograficzny – jak fotografować przyrodę (w plenerze) – 2 warsztaty
 
W godzinach 11.00 – 17.00 zwiedzanie aktualnych wystaw muzealnych.
 
3. IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Od godz 10.00 do 15.00
- Podziel się lub wymień – akcja wymiany roślin doniczkowych
- Stoiska z miodami kaszubskimi.
- Rzeźba kaszubska
- Tradycyjne potrawy Kaszubskie przygotowane przez Regionalne Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych z Chmielna
 
17.09.2017 r.
W godzinach 11.00 – 17.00 zwiedzanie aktualnych wystaw muzealnych.
 
Wstęp wolny!